Home
Het Boek
De Reis
Abt Emo
Ynskje Penning
Video
Emo is vermoedelijk omstreeks 1175 geboren in het gebied Fivelgo (later Fivelingo genoemd) in Frisia als jongere zoon uit een adellijke familie. Hij ging als kind naar een kloosterschool en studeerde samen met zijn broer Addo, die later pastoor werd in Westeremden, artes liberales, theologie en kerkelijk en burgerlijk recht in Parijs, Orléans en Oxford. Zijn opvolger abt Menko noemt hem de meest geleerde man van heel Frisia. Emo zelf schrijft alleen over Oxford waar hij rechten studeerde.

Emo was een korte periode schoolmeester in Westeremden, waarna hij pastoor werd in Huizinge. Hij voelde zich aangetrokken tot het kloosterleven en beloofde het zieltogende kloostertje van zijn kinderloze en lastige neef Emo van Romerswerf tot bloei te brengen. In 1211 kreeg dit Nijeklooster de eigen kerk van Wierum geschonken door de meerderheid van de kerkpatroons. Ernestus, een lokale potentaat, was het daar niet mee eens en werd door de bisschop van Munster in het gelijk gesteld.
Het klooster van Wierum, dat men later Wittewierum noemde vanwege de witte pijen van de Prémonstratenzer monniken, werd na Aduard het belangrijkste klooster in Frisia beoosten de Lauwers, de huidige provincie Groningen. In 1237 overleed Emo, hij werd begraven in de kapittelzaal van het klooster van Wittewierum.

Emo schreef de kroniek ‘Floridus Hortus’ (Bloemhof), die aangevuld werd met aantekeningen van zijn opvolger abt Menko. Dit handschrift, dat op wonderbaarlijke wijze acht eeuwen overleefde, vormt de basis van de historische thriller Emo’s Labyrint.